Polski Instytut Winorośli i Wina

www.instytutwina.pl

Polski Instytut Winorośli i Wina został założony w 2003 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w ideę odrodzenia polskiego winiarstwa. Jego powstaniu przyświecał cel stworzenia ośrodka wspierającego rozwój profesjonalnych upraw winorośli i produkcji win gronowych w Polsce.

Cele statutowe Instytutu obejmują:

  • popularyzację uprawy winorośli i produkcji win gronowych oraz szerzenie fachowej wiedzy na temat;
  • pomoc merytoryczną i organizacyjną dla gospodarstw rolnych, grup producenckich oraz innych osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem profesjonalnej uprawy winorośli i wyrobem win gronowych;
  • propagowanie wysokiej jakości produkcji winiarskiej oraz przyjaznych dla środowiska metod uprawy winorośli i wyrobu wina;
  • promowanie krajowych win gronowych;
  • popularyzację szeroko pojętej kultury wina, w tym szczególnie polskich tradycji winiarskich.
  • instytut jest niezależną organizacją pozarządową utrzymującą się wyłącznie z funduszu założycielskiego oraz darowizn osób prywatnych.

Formuła pracy Instytutu jest ciągle otwarta, gdyż trudno jest dzisiaj przewidzieć jakie problemy czekają w przyszłości naszych winogrodników i winiarzy. Profesjonalny sektor winiarski w Polsce dopiero się tworzy, a ci którzy już zdecydowali się na posadzenie winnicy i myślą

o przyszłej produkcji win gronowych potrzebują przede wszystkim fachowego doradztwa oraz przejrzystych i przyjaznych regulacji prawnych. Tym właśnie problemom poświęciliśmy pierwsze  lata naszego istnienia. Prowadzimy akcję informacyjną o polskim winiarstwie i winie, m.in. napisaliśmy liczne artykuły opublikowane w prasie polskiej i zagranicznej i braliśmy udział w realizacji kilku programów telewizyjnych na ten temat.

Plany Instytutu na najbliższe lata przewidują inicjowanie i wspieranie dalszych działań na rzecz rozwoju polskiego winiarstwa, w tym w szczególności:
* organizowanie szkoleń i kursów oraz konsultacje i ekspertyzy z zakresu winogrodnictwa i winiarstwa, w tym organizacji i ekonomii produkcji oraz prawa krajowego i europejskiego;

  • działalność wydawniczą oraz organizowanie konferencji, seminariów, wystaw i pokazów;
  • prowadzenie i wspieranie badań naukowych i wdrożeń;
  • współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
  • opiniowanie aktów prawnych i decyzji administracyjnych, a także występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji i instytucji, w tym międzynarodowych, oraz opiniowanie ich pracy w celu kształtowania norm prawnych, społecznych i etycznych, odnoszących się do uprawy winorośli i winiarstwa.

Pracami fundacji kieruje Rada Instytutu w składzie:
Roman Myśliwiec (Jasło),
Marek Jarosz (Kraków),
Wojciech Bosak (Kraków),
Wojciech Włodarczyk (Warszawa).
Wiktor Bruszewski (Warszawa),
Mariusz Kapczyński (Kraków),
Siedzibą Instytutu jest Kraków