Roman Myśliwiec

Winnice Golesz

www.winnica.golesz.pl

Winnica Golesz została założona w 1982 roku. Położona jest na stoku o wystawie południowo-zachodniej, kilkanaście metrów powyżej doliny Wisłoki, przy trasie Jasło – Pilzno. Pierwszym krzewem w winnicy była przywieziona z Jarosławia odmiana Ontario. Większą liczbę krzewów w szpalerach, odmian Bianca i Perła Zali posadzili w 1984 roku zaprzyjaźnieni winiarze węgierscy. Obecnie na powierzchni ponad 2 ha uprawianych jest ok. 6000 krzewów winorośli. Na pozostałym obszarze znajdują się mateczniki podkładek do szczepienia, w sezonie letnim również szkółka winorośli, zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz piwnica do wyrobu wina.

Nazwa gospodarstwa nawiązuje do znajdujących się w pobliżu ruin zamku Golesz. Zamek ten zajmował znaczące miejsce w średniowiecznej historii miasta Jasła i okolic. Położony był na stromym wzgórzu we wsi Krajowice, zwanym niegdyś Krajowskim Brodem. Według badaczy historii zamek był strażnicą przy szlaku komunikacyjnym wiodącym doliną Wisłoki. Wybudowany był w XI wieku i jak oceniają historycy był w owych czasach twierdzą obronną o wielkiej sile. Golesz przetrwał najazd wodza Madziarów Macieja Korwina w 1474 roku. Większość okolicznych miast i wsi uległo wówczas doszczętnemu zniszczeniu. Po zmianie szlaków komunikacyjnych znaczenie obronne zamku zmalało, a pierwszego poważnego zniszczenia zamku dokonali Szwedzi w 1664 roku. Od tamtej pory zamek popadał powoli w ruinę. W miejscowościach przylegających do zamku rozwinął się w tamtych czasach przemysł tkacki produkujący piękne perkale. W 1811 roku właściciel fabryk tkackich Achilles Jeaunot zamienił ruiny zamku Golesz w wypoczynkowy ogród w stylu angielskim. Wzgórze było pełne alejek, ścieżek, mostków. Założył również zwierzyniec z danielami, a ruiny zamku zakonserwował i wzmocnił balustradami. Nie uratowało to jednak zamku od ostatecznej zagłady, która dokonała się podczas najazdu węgierskich wojsk Rakoczego. Zamek został doszczętnie spalony, a kamienną basztę i dziedziniec rozebrała miejscowa ludność jako materiał budowlany pod fundamenty okolicznych domów.

Podstawową działalnością Winnicy Golesz, jest realizowany od ponad ćwierć wieku program testowania nowych odmian winorośli, pod kątem ich przydatności do polskich warunków klimatycznych. Nowe, obiecujące odmiany były sprowadzane z różnych zagranicznych placówek badawczych głównie z Węgier, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Czech, Niemiec, USA i Kanady. W uprawie doświadczalnej znajdują się obecnie prawie wyłącznie tzw. mieszańce złożone winorośli. Dzięki swym naturalnym cechom odpornościowym, właśnie te odmiany najlepiej znoszą warunki polskiego klimatu. Szczególne miejsce w pracach doświadczalnych winnicy, od samego początku zajmowały i nadal zajmują odmiany winiarskie. Z owoców tych odmian corocznie wyrabiane jest wino. Wyniki prac w winnicy i piwnicy dowodzą, że przynajmniej z kilkunastu odmian mieszańcowych, pasujących do polskiego klimatu, można uzyskać dobrej jakości wina. Uprawa winorośli na wino jest w Polsce możliwa i może być opłacalna. Wyniki prac doświadczalnych w Winnicy Golesz były wielokrotnie przedstawiane w różnych programach TVP, publikowane w prasie ogrodniczej oraz w publikacjach książkowych.

Od 2006 roku gospodarstwo szkółkarskie Winnicy Golesz prowadzi syn Romana Myśliwca - Bartłomiej. Od 2015 roku zarejestrowana została także produkcja wina, którą firmuje córka Romana Mysliwca - Justyna Dziedzic.