Roman Myśliwiec

Enoturystyka

 

Polecam organizację wyjazdów enoturystycznych do winnic polskich
i zagranicznych:

  • przygotowanie oraz uzgadnianie programów wyjazdów,
  • kalkulacja kosztów wyjazdów,
  • opieka merytoryczna podczas wyjazdów.

Preferowane kraje: Węgry (wszystkie regiony), Słowacja, Czechy (Morawy), Austria (Styria).